การดูแลคนงานก่อสร้าง

215 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การดูแลคนงานก่อสร้าง

การตรวจสุขภาพของคนงาน รวมถึงคนในครอบครัวของคนงานภายในโครงการฯ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง