image

  เกี่ยวกับเรา

ประกอบธุรกิจด้านการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2527 มีประสบการณ์งานก่อสร้าง ครอบคลุมถึงลักษณะการก่อสร้างทุกประเภท อาทิเช่น
•  คอนโดมิเนียม
•  บ้านพักอาศัย
•  อาคารสำนักงาน
•  โรงงานอุตสาหกรรม
•  แวร์เฮ้าส์
•  โรงเรียน
•  หอพักนักศึกษา
•  อาคารสูง
•  ซุปเปอร์มาร์เก็ต
•  สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 

ปัจจบัน บริษัท 3 พร จำกัด และบริษัทในเครือ มีทุนจดทะเบียนกว่า 300 ล้าบาท มีพนักงานทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน พร้อมหน่วยงานสนับสนุนการก่อสร้างอย่างครบวงจร ในด้านเครื่องจักรต่างๆ เช่น ทาวเวอร์เครน โมบายเครน ลิฟท์ขนส่ง  มีระบบการจัดการ ประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องระบบความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำการให้บริการงานก่อสร้างในรูปแบบบริการครบวงจรจากนวัตกรรมใหม่ เพื่อความดึงพอใจสูงสุดของผู้พัฒนาอสังหาริมทรพัย์ ด้วยมาตรฐานสากล คุณค่าองค์กร (Corporate Value) : QCSES & P

image
Quality
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้ลูกค้า
image
Cost 
การควบคุมต้นทุนให้เกิดความประหยัดสูงสุด โดยไม่ลดคุณภาพลง
image
Schedule 
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสุง ให้ลูกค้าตามกำหนด
image
Environment 
เป็นมิตรและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ป้องกันและบำบัดต่อผู้อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมข้างเคียง มีเป้าหมาย Zero Waste ในการทำงาน
image
Safety 
ความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ทำงานอย่างราบรื่น ไม่มีผลลบต่อชื่อเสียงโครงการ และไม่มีต้นทุนเพิ่มจากความเสียหาย
image
People 
การพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ข้อมูลงานบริการ

บริษัท 3 พร จำกัด เปิดรับงานก่อสร้าง อาคารสูง คอนโดมิเนียน บ้านพักอาศัย ทาวน์เฮ้าส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต อาคาร สำนักงาน โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ


เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง มีการวางแผนงานต่าง ๆ มีระบบตรวจสอบการดำเนินงานเป็นระยะๆ  ใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้คุณภาพ ทุกการดำเนินการระหว่างก่อสร้าง เราจะคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปจนเสร็จสิ้นโครงการ

image
image
image
image
image
กิจกรรมในองค์กร

การดูแลคนงานก่อสร้างและระบบความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับคนงานและทีมงานทุกคน

การดูแลคนงานก่อสร้างและระบบความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้ กับคนงานและทีมงานทุกคน


ผลงานที่ผ่านมา