ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

1.  วิศวกรโยธา

  • ปริญญาตรี
  • ชาย/หญิง
  • มีประสบการณ์ด้านงานอาคารสูง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานเป็นทีมได้

2. เจ้าหน้าที่ธุรการก่อสร้าง ชาย/หญิง

  • ปวช. ขึ้นไป
  • ชาย/หญิง
  • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานเป็นทีมได้

สนใจสมัครงาน กรุณาโทรสอบถามได้ที่ ฝ่ายบุคคลฯ 

โทร. 02 247 3130-4